-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱, جمعه

شباهت ها بین فروریزی برج های نیوریک و آسمان خراش میراث شاه ایران در تهران

بسیار جالب است که فروریزی ساختمان هفده طبقه ای دوران شان در ایران، به همان شکلی عمودی فروریخت که دو ساختمان موازی مرکز تجارت جهانی در نیویورک از کمر تا شدند و توفانی مشابه به توفان روز رستاخیز به سوی آسمان بالا رفت. فروریزی در تاریخ یازده سپتامبر 2001، شمار زیادی از آتش نشانان و گروه های نجات را درکام خود فروبرد؛ در ساختمان پلاسکوی تهران نیز عین واقعه روی داده است. نهاد های امنیتی در امریکا بعداً مدعی شدند که پیشاپیش به اولیای امور از وقوع یک حمله هشدار داده بودند؛ حالا نهاد های امور ساختمانی مدعی اند که نسبت به خطر انهدام ساختمان پلاسکو، بار ها به مسئولان ایرانی هشدار داده بودند. تنها تفاوتی که شباهت های پیشگفته را از اهمیت می اندازد این است که حمله برنیویورک سرنوشت چندین کشور را گدود کرد؛ اما انهدام آخرین میراث شاه ایران، چیزی را تغییر نخواهد داد.