-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۰, یکشنبه

تجمع تانک ها ونفرات پیاده در اروپا

مجله تایم مقاله ای را به قلم «میخائیل گورباچف» آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی نشر کرده است. گرباچف می نویسد که به نظر می رسد جهان خود را برای جنگ آماده می کند. جهان امروز آکنده از مشکلات است و به نظر می رسد که سیاستگذران گیج و در وضعیت شکست قرار دارند. اما هیچ مشکلی شدیدتر از نظامی شدن سیاست و مسابقات تسلیحاتی جدید نیست. متوقف کردن این مسابقه ویرانگر باید اولویت نخست ما باشد.
گورباچف در ادامه می نویسد: وضعیت فعلی بسیار خطرناک است. تعداد نیروها، تانک ها و افراد مسلح بیشتری وارد اروپا شده اند و نیروهای ناتو و روسیه که زمانی در فاصله زیاد از هم قرار داشتند اکنون به هم نزدیک شده اند.