-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۰, یکشنبه

ترزا می نخست وزیر انگلیس بعد از دیدار با دونالد ترمپ، یکه راست به ترکیه رفته و پیام خاص ترمپ را به اردوغان رسانده است. ترزامی و ترمپ بی تردید در صحبت خودمانی، روی کشانیدن دو باره ترکیه به جرگۀ جهانی غرب، به موافقه رسیده اند. ترزامی بدون شک مشوق هایی را هم برای پیوستن دوباره به غرب و دوری از روسیه، به اردوغان پیشنهاد کرده است. غرب بدون ترکیه، در هر تحرکی علیه روسیه- چین و ایران شکست می خورند.