-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲۷, دوشنبه

این بادیه نشین ادرار نوش چه می فرماید؟

اگر افغان ها تا این حد خالی از شأن وشخصیت اند، سفیر و دیگر دپلومات های امارات در قندهار برای خوردن فضلۀ انسانی آمده بودند؟
مگر همین ها نبودند که حکومت جانوران ضد علم وفرهنگ را به رسمیت شناخته بودند؟


بخشی از اظهارات آقای جنرال ضاحی تمیم معین امنیتی امارات متحده عربی درباره افغانستان:
- كمك كردن به افغانستان ريختن در غربال است، نه پر مى شود ونه معلوم. اگر به آنها كمك مى شود باید از طريق موسسات بين المللى كمك صورت بگیرد. 
- افغانها مانند ديوانه ها اند كه همه روزه همديگر خود را مى درند. 
- تعدادی از افراد فراتر از قانون اند. هر قدر جرم وجنايت كنند نه تنها که مواخذه نمى شوند، بلكه به حيث رهبران قبول مى شوند. 
- قدرتمندان حتا سلاح ومهمات جنگى را به دشمنان خود (دشمنانی که با حکومت درحال جنگ است) مى فروشند.
- پست ها و چوكى هاى دولتى همه به دالر خريد وفروش مى شوند. 
- افغانستان در هر كار خوب در سطح جهان در آخرين درجه و در خرابى ها وناكامى ها چون مواد مخدر، قاچاق انسان، تجاوز بر صغار و... در شمار نخست كشورهاى جهان قرار دارد.
- بچه های هفده ساله رهبران شان رتبه جنرالی می گیرد. آنقدر جنرال دارند که اردوی هند و چین آن قدر جنرال ندارد.
منبع: فیس بوک سمیع دره ای

اشاره: شک دارم این نره خر کوسه، زن و دخترخود را ختنه نکرده باشد.