-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۳, دوشنبه

آموزش تروریستی در دهنه غوری تشدید شده است

قرار گزارش های مؤثق در شهرستان دهنه غوری تعلیمات تروریستی به گونه یی منظم جریان دارد و شاهدان عینی گفته اند که شمار تروریستان به خاطر آموزش های نظامی به شدت رو به افزایش است .
پینوشت : افراد سیدمنصور نادری مسوول سقوط دهنه غوری استند و با طالبان همکاری تنگاتنگ دارند و سید منصور از طرف اتمر حمایت می شود . ( هارون سمرقندی)