-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۱, دوشنبه

خنجر دیگر درقبرغۀ افغانستان به حرکت در آمد

روزنامه ویسا نوشته است که در کمپ شمشتو در پشاور کار آموزش گارد خاص آقای حکمتیار در حال تمام شدن است.

در مطلب گفته شده که ۲۵۰ تا ۴۰۰ تن درین گارد شامل بوده و برای هریک آنان ۲۰۰ تا ۲۵۰ دالر امریکایی معاش ماهانه در نظر گرفته شده‎است. این روزنامه نگفته است که کی ها گارد حکمتیار را آموزش می دهند. اگر حساب وکتاب درکابل گدود شود، این گارد خاص کاری از دست شان ساخته نخواهد بود.