-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۴, سه‌شنبه

تفاوت عطا نور با آنانی که در سرهای خالی شان، کلاه های کلان می گذارند

استاد عطا محمد «نور» بی آن که نام دکترغنی بر زبان بیاورد، گفته است که «مقام هایی» پیشنهاد داده بودند که وی جایگزین جنرال دوستم شود.  وی درجواب گفته است: اگر ژنرال دوستم کنار می‌رود، یک ازبک باید جانشین شود.

یک لحظه تصور کنید که همین بسته پیشنهادی به جلالت مآبان، یونس قانونی، ضیاء مسعود، بسم الله محمدی و... پیشکش می شد؛ چه اتفاق می افتاد؟ درست حدس زدید! همان چیزی اتفاق می افتاد که در ذهن شما گذشت... و از نظر من چیزی بیشتر اتفاق می افتاد. این ها فی البداهه به یک مالیخولیای جنون بار دیگری مبتلا می شدند و بعد از پریدن از شانه یکدیگر و افشای راز های یکدیگر، یک مسابقۀ خود شیرینی به دکترغنی را ه می انداختند.