-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲۳, پنجشنبه

ازین این ادبیات فوق مبالغه، مگر ایران و روسیه مگر حساب می برند؟

محمود صیقل:
ما ملاحظات جدی خویش را در قبال اظهارات آشکار برخی ها در منطقه، مبنی بر تماس مستقیم آن ها با گروه های مخالف مسلح فعال در افغانستان که بدون موافقت حکومت افغانستان انجام شده است، بیان داشته ایم. بگذارید تکرار نمایم که هرگونه مذاکرات در رابطه به اوضاع کشورم، بدون اشتراک و موافقت حکومت افغانستان که دموکراتیک ترین ادارۀ منتخب در تاریخ ملت ماست، فاقد هرگونه ارزش و مشروعیت است.