-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱, جمعه

به نوشته نشریه جیوپولیتیک فویچر هیچ سندی وجود ندارد که روسیه به طالبان اسلحه داده باشد، اما موضوع اسلحه آن قدر مطرح نیست و این به نفع روسیه هم نمی‌باشد که بحران افغانستان را بیشتر شعله ور بسازد، اما روسیه با طالبان شاید تبادله معلومات و ارتباط دپلوماتیک داشته باشد تا به مقابل دشمن مشترک یعنی داعش از آنها استفاده کند.

نشریه می‌نویسد برعکس امریکا روسیه نمی‌تواند حالات افغانستان و آینده آن را نادیده بگیرد زیرا افغانستان در سرحدات جنوبی آن موقعیت دارد و روسیه می‌ترسد که بحران افغانستان به کشورهای آسیای میانه هم سرایت خواهد کرد.

نشریه می‌افزاید در تمام این ماجرا یک چیز قابل توجه است که جیو پولیتیکس روسیه را مجبور ساخته است از جنگ با جهادیست ها به اتحاد با آنها بپردازد.