-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۶, پنجشنبه

. استاد عطا وجنرال دوستم در رابطه با یکدیگر محکوم به ایجاد تفاهم اند؛ این دو، بدون همکاری حیاتی با یکدیگر، با تفاوت زمان، ممکن است یکه یکه زده و ضعیف شوند.
 برای پیشروی استاد عطا محمد «نور» همه راه ها صاف نیست. لنگر گیری در «تنظیم جمیعت اسلامی» که آزمندان کابل نشین را یکسره به انقیاد بکشند و یا حداقل  امکان ضد حمله را از آنان بگیرد؛  متوقف شده  است. تا این دم، جمیعت اسلامی به دو جبهه منقسم شده و تازه، قرار گزارش ها، جلسات واکنشی«شورای نظار» درجایگاه محور سنتی قدرت بدون اقتدار، درد سر کلان اما بدون کدام دست آورد برای تیم بلخ- کوهدامن درست خواهد کرد. 
هنوز هم فرصت وجود دارد که استاد عطا مانور شمشیر گردانی خود را درپشت جبهه جنبش ملی مختومه کند؛ عطا مقابله همزمان با مشکل جنبش و مدیریت پیروزمندانۀ جبهۀ چریکی و نامنظم داخل «تنظیم» را به طور همزمان ندارد.