-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱, جمعه

رکود دوباره افغانستان؛ میراث بارک اوباما

دکترغنی  در صحبت با بارک اوباما رئیس جمهور امریکا نقش وی را در بخش مبارزه با تروریزم حیاتی عنوان کرد.
اما این صرفاً یک معارفۀ ظاهری در هنگام خدا حافظی  است؛ ورنه، اوباما میراث بدتر از جورج بوش را برای ترمپ باقی گذاشته است. در دورۀ اوباما بود که طالبان دو باره به ظهور رسیدند و پاکستان ابتکار جنگ وصلح افغانستان را از دست کابل وواشنگتن گرفت. در دورۀ اوباما بود که اعلام شد ارتش امریکا با طالبان کاری ندارد و شورش آن ها منافع امریکا را تهدید نمی کند.