-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲۰, دوشنبه

اسماعیل خان: مذاکره استاد عطا برسر «حوزۀ شمال» است

اسماعیل خان همچنان در صحبت خویش فاش کرد که قبل از انتخابات، مارشال فهیم به رهبریت سیاف توافق کرده بود.
از سخنان امیر اسماعیل خان در گفت وگو با جاوید «زیارت جاهی» خبرنگار فصیح الکلام تلویزیون طلوع، صریح استنباط می شود که راه وی از نظر سیاسی و «تنظیمی» برای همیشه از عطا محمد «نور» جدا شده است. با این حال، مشارالله دو نکتۀ نو بر زبان آورد. نخست، «رفت وآمد استاد عطا» به ارگ را به این مسأله مرتبط دانست که چون در نتیجۀ توافق نامه تقسیمات بین دکترعبدالله و دکترغنی، «پست بالاتر» به عطا ( والی مزارشریف!) نرسیده بود، ایشان به عنوان کسی که درحمایت از عبدالله از نظر مادی و معنوی «سرمایه گذاشته »، و توقعاتی هم داشت؛ مقام بالاتر نرسید وحتی در ولایت بلخ «سرپرست» باقی مانده است.

امیراسماعیل خان به این نظر است که استاد عطا صرفاً درمورد سهمیه خودش و نهایتاً مسایلی در «حوزۀ شمال» با غنی وارد مذاکره شده و این مسأله به جمیعت اسلامی که یک «حزب بسیار بزرگ» درسطح کل افغانستان است؛ ربطی ندارد. 
نکتۀ دوم که امیراسماعیل خان برای نخستین بار آن را فاش کرد، این بود که ( به قاعدۀ ترجمۀ بالمعانی)، «بین ما ( اسماعیل خان درنقش نماینده استاد سیاف) و مارشال فهیم پیش از انتخابات توافق شده بود که دور سیاف جمع شویم و این کار صورت نگرفت یعنی که مارشال در نیمه راه از صحنه حذف شد. 
اسماعیل خان اظهار داشت که جمیعت اسلامی در طی پنجاه سال هرگز دچار اختلاف نبوده است؛ اما ظاهراً هنگام مصاحبه فراموش کرده بود که ایشان بارها درانتخابات در کنار کرزی ایستاد و در انتخابات 2014 نیز بازوی استاد سیاف بود.