-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۴, سه‌شنبه

لاتری طیب جواد دو باره برآمد٬ گودلک!

طیب جواد نه حامی عبدالله خان سپیداری است و نه ربطی به مقاومت ملی علیه تروریزم دارد.
 

 
وقتی کارنامه های چند محکوم تاریخ را مرور می کنی٬ دکترعبدالله در صدر می آید. او پس از مسعود یکی از عوامل عمده کسر استخوان های نیروی ضد تروریزم وبیداری ملی است. در درون این شخص هورمونی در جریان است که با دیدن یک بیکاره یی از خارج آمده٬ از همه جا مانده٬ منزوی از خانواده٬ خسته از لاف و باربکیو اما سخت ماهر در انجمن آرایی ولشم گویی ٬ شبحی در وی به مستی در می آید که میراث سترگ مقاومت ملی را در روح وی به ریشخند می گیرد و نامبرده٬  به حکم آن هورمون تا هنوز توضیح داده نشده٬ خودش را دربست به آن غریبه یی ( افغانستان باخته یی) سراپا له شده٬ تسلیم می کند.

 برخی نوشته اند که سید طیب جواد «حامی!!» عبدالله است. طیب جواد یکی از گورکنان سیاسی مقاومت ملی است. زمانی که به عنوان رییس دفتر کرزی دیسانت گردیده بود٬ خدمت شایانی در جهت انستالیشن مجدد مکتب سیاسی «نادرخانی» انجام داد. طیب خان٬ الحق و به احتمال٬ حامی حریم گرمابه غیر سیاسی عبدالله می تواند باشد٬ اما مشارالیه٬ به تفکرنوین مقاومت و بیداری ملی در افغانستان ربطی ندارد و انصافن علاقه هم ندارد. غرب تا کنون تاوان های سختی از بهر ماکت سازی های سیاسی در ارگ کابل٬ پرداخته است. ازین بعدش را نیز خواهیم دید.
برای ما این امر حیاتی است که مقاومت تاریخی برای بقای عدالت نباید از نفس بیفتد. ملاعنه مصرفی٬ شرایطی را آماده می کنند که دزدان داخلی گور خود را به دست خود شان حفر کرده و درخت حقوق و توانایی های نسل کنونی و آینده را مسموم کنند. وقتی عبدالله در انتخابات خاک باد دروغین به راه انداخت٬ پوره اطلاع داشتم که عمرصمد و طیب جواد برای دست آموزی هورمون های او به زودی از راه می رسند. طیب جواد خیلی خاضعانه از مبداء جدا شده و همانند طوق لعنت بر فراز عبدالله به چرخیدن آغازیده بود. مسعود! باری از «سریچه» به این سو نگاهی بیانداز. شما زیر آستین تان چه منفرد الله هایی را پروریده بودید!