-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۰, یکشنبه

نزدیکی تلویزیون طلوع به پاکستان وطالبان

خبر واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که تلویزیون طلوع از زمان حمله بر موتر کارمندان آن شبکه، دریک چرخش اساسی، در تبانی با آدرس هایی که از طالبان حمایت می کنند؛ از نظر شکل و محتوا قبله عوض کرده است. 

گزارش می گوید که مقامات پاکستانی براساس یک توافق دو جانبه، به شبکه طلوع امتیاز انتشار یک شبکه اردو زبان به نام «اردو ون» را داده اند که با پالیسی پاکستان همسازی دارد. علاوه برین، همچنان «هی میدان و طی میدان» ازین پس طوری تنظیم می شود که به طور قطع به تبلیغ و ترویج فرهنگ و سلیقه های پاکستان برای مخاطبان در داخل افغانستان برابر باشد.
تلویزیون طلوع از زمان تأسیس خود، زیرچتر حمایتی ائتلاف شمال قرار داشت و از گردنه های موانع و کارشکنی های بسیاری عبور داده شد.