-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۷, چهارشنبه

روسيه موشک "کشور محو کُن" آزمايش می کند

روسیه وایران هر هفته ازین ماجرا های رسانه ای را سازمان می دهند؛ مگر امریکا که تکنولوژی فوق پیشرفته را در اختیار دارد؛ هیچ گاه به رخ دیگران نمی کشد که چنین یا چنان می کنند.


روسيه در ماه مارچ آينده، موشکي بالستيک را آزمايش خواهد کرد که قادر است تگزاس را با خاک يکسان کند.

به گزارش خبرگزاري اسپوتنيک، يک منبع نظامي فاش کرد که روسيه قصد دارد در ماه مارس آينده، موشک سارمات را از پايگاه "بليسيتسک" در شمالِ بخش اروپايي روسيه شليک کند.

اين منبع که خواست نامش فاش نشود، دربارۀ توانمندي هاي اين موشک گفت: سارمات، از قابليت حمل کلاهک جنگي 10 تني برخوردار است.

کارشناسان آگاه بر اين باورند که موشک سارمات قادر به عبور از قطب شمال و جنوب است تا از سمتي پيش بيني نشده به اهداف مدنظر اصابت کند. ضمن اين که هدف قرار دادن و خنثي کردن اين موشک غيرممکن است.

روزنامه "روسيسکا گازيتا" به نقل از منبعي آمريکايي که از او نام نبرد، خاطر نشان کرد: موشک سارمات، قادر است يک کشور کوچک در حد ايالت تگزاس را با خاک يکسان کند.