-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۷, یکشنبه

شعر زمان

شعر زيبا از شاعر پُرآوازه ( قهار عاصي ثاني) نجيب بارور.

اگر خلاصهء این عمر سر بلندی نیست!
چه سود اگر پس از آن بار بار زاده شویم
خدا نخواسته باشد که باز ساده شویم
در این شرایط حساس، بی اراده شویم

مباد از خَم پُرپیچ راه برگردیم!
نرفته باز به مقصود، ایستاده شویم

سکوی منزل مان دور و راه دشوار است
چرا در این وسط راه ها پیاده شویم

ز برده خویی ما بوده سر بلند قفس
عقاب شو که در این عرصه پرگشاده شویم

به گامِ مانده ز نیروی خویش هدیه دهیم
به هر که شوق سفر داشت، راه و جاده شویم

من و تو صاحب این خاک می شویم آن روز
که بعد از این نه به هر پای سر نهاده شویم

اگر خلاصهء این عمر سر بلندی نیست!
چه سود اگر پس از آن بار بار زاده شویم