-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

پاکستان از کلکسیون جانوران تروریستی صرف نظر کند!

فری پرس ژورنال: پاکستان ازغلطی های خویش درس نمی گیرد.به گزارش فری پرس ژورنال، پاکستان در طی چهاردهه، ازمناطق عشایری پشتون نشین هم مرز با افغانستان به عنوان کمپ های گروه های جهادی برای عملیات برضد افغانستان استفاده کرده است. اکنون به نظر می رسد که جهادی های پاکستانی در همان مکان هایی واقع درخاک افغانستان که اتفاقاْ خود پاکستان آن جا ها را به اندازه کافی به سوی بی ثباتی سوق داده است، پایگاه درست کرده اند. چنان چه می گویند خود کرده را نه درد است نه درمان و پاکستان ازین مساله باید درس بگیرد.
اگر پاکستانی ها از عواقب دشمنی با دیگران به درستی درس بگیرند، همه چیز می تواند بهبود یابد. مشکل این است که به طور کلی برای پاکستانی ها، دیگر فهمیدن و درس گرفتن از اشتباهات، دیر شده است و فقط همان کارهایی را مرتکب می شوند که عواقب ناگوار برای شان به بار می آورد.  
برای این که تهدید تروریزم از بین برود، برای کشورهایی مانند پاکستان که کلکسیونی ازین هیولا را دراختیار دارند لازم است که یکباره با آنان قطع رابطه کند. تنها امتیاز دهی و یا غرق شدن در اتهام بازی حلال مشکل نخواهد بود.