-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۵, جمعه

تازه ترین دست آورد «شورای عالی صلح»

ناصر فرزام: يك طالب تسليم شده در ولسوالى المار فارياب هشت پوليس را كه اعضاى يك خانواده بودند؛ كشته است.