-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۸, پنجشنبه

شطرنج به هم خورده؛ طالبان یاغی، مجاهدین وفادار

استاد سیاف بی هوده نمی گوید که «مجاهدین» با تجاربی که دارند هر قدرتی را می توانند نابود کنند. اگر طالبان درمحاسبات کلان یک ریزرف بود و اکنون در حال یاغی شدن است؛ ریزرف مجاهدین نقد و تیار در امتداد مرز ها خوابیده اند.


نشریه تایمز لندن ضمن نشان دادن عدم دلگرمی امریکا به نشست شش جانبه مسکو،  ازین که از امریکا به عنوان بازیگر اصلی در افغانستان دعوت نشده بود، اظهار تعجب کرده است. اما واقعه نویس تایمز نباید درین بحث اظهار تعجب می کرد. در همایش تحریک آمیز رهبران وفرماندهان تمام گروه های مجاهدین در خیمه لویه جرگه درکابل نیز، از نماینده مسکو، ایران، پاکستان و چین دعوت نشده بود. پیام های شورانگیز و نشانه گیری های سوزان مجاهدان سرشار از شور و شیدایی به دومین جهاد علیه روسیه، به صورت زنده از سوی ناظران اطلاعاتی مسکو و پاکستان دنبال می شد. سخنان اخیر اسماعیل خان علیه روسیه در روز های پیش، هرگز حرفی بدون مقدمه نبوده است.

مجاهدین، پس از بیست وپنج سال دوره تازه ای را آغاز می کنند.

روسیه و پاکستان که نام طالبان را در جنگ جدید استراتیژیک پیشقراول گرفته اند، کاملاً درک می کنند که ترمپ وکنسرواتور های جمهوری خواه دیر یا زود، با شروع دور دوم جنگ با روسیه - این بار نه از کمپ های پاکستان، بل از گستره های باز مرزی نزدیک تر به روسیه از شمال افغانستان- دهه دوم قرن بیست و یک را برای سران کرملین تعریف خواهد کرد.
استاد سیاف بی هوده نمی گوید که «مجاهدین» با تجاربی که دارند هر قدرتی را می توانند نابود کنند. برای تغییر بازی، مصرف امریکا این بار خیلی کم خواهد بود. اگر زمانی طالبان درمحاسبات کلان یک ریزرف انارشیستی از سوی کمپنی های نفتی بود؛ و اکنون در حال یاغی شدن است؛ ریزرف مجاهدین نقد و تیار «معۀ نسل رادیکال جدید» در امتداد مرز ها خوابیده اند. ترمپ با راه اندازی احتمالی دومین جهاد «ملت سربه کف» دنیا را به آشوب خواهد کشید.

اما روسیه و امریکا ضربات جنگ و مصارف آن را دیده اند. اگر طالبان وپاکستان در هیأت فیگورهای برجسته از نشست مسکو که  بنا به شهادت آشنای قدیمی افغانستان ( ایتارتاس) صدای«صلح طالبان» از ورای آن به گوش می آمد، لذت می برند؛ مگر روسیه با قطعه کهنه بازی می کند؛ همان گونه که امریکا و عربستان ورق «مبارزه با داعش» را در میدان معامله انداخته اند. بحث افغانستان فقط با معامله با مردم افغانستان ختم می شود؛ نه فقط معامله ای پوچ مانند مذاکرات ژنو بین شوروی وامریکا در دهه هشتاد.  معامله با مردم افغانستان، به معنای زدن دهن بند به دهان تروریزم طالب در ازای به دست آوردن بخشی از خواست های استراتیژیک است. ادغام طالب در حکومت کابل، اعلام جنگ ابدی یا دربهترین حالت کلید زدن بحث افغانستان شمالی و جنوبی و قوت گرفتن اجندای «عمق استراتیژیک» پاکستان است.