-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۰, چهارشنبه

مثل این ا ست که روسیه در افغانستان راه افتاده است

روسیه از اعلام این مطلب که به زودی نشستی از "کشورهای مهم منطقه" برای بحث در مورد وضعیت افغانستان در مسکو برگزار شود؛ چه هدف دارد؟ آن ها درافکار عمومی این تلقین وسبوتاژ را نهادینه می کنند که شتر سنگین بارِ امریکا در مرداب افغانستان به زانو درآمده و حالا نوبت آن هاست تا با گرفتن ابتکار صلح و جنگ، همان حالتی را سرشان بیاورند که امریکا و جهان غرب برسر شوروی سابق آوردند.