-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۷, یکشنبه

سراسیمه گی فعالان ایرانی : خطربسیار جدی است

هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه راتگرز آمریکا معتقد است که دونالد ترامپ و هیئت حاکمۀ جدید آمریکا قصد سازش با جمهوری اسلامی را ندارند و از هر فرصت و بهانه ایی که رهبران ایران در اختیار آنان بگذارند برای اعمال فشار بر حکومت این کشور استفاده می کنند. هوشنگ امیراحمدی همچنین می گوید : خطا است اگر رهبران تهران تصور کنند که دونالد ترامپ بلوف می زند. او می افزاید : خطر بسیار جدی است و رهبران ایران باید در پی راه حل حقیقی باشند...