-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲, دوشنبه

مایلک فالون خان! ده سال تمام، با هشت هزار عسکر در هلمند چه کاری کردید؟

مایکل فالون وزیر دفاع انگلیس درکنفرانس مونیخ:
اگر نظامیان بریتانیا و ناتو افغانستان را ترک کنند، دولت افغانستان سقوط خواهد کرد. در چند ماه اخیر اوضاع امنیتی در افغانستان به مراتب وخیم‌تر شده است؛ بنابراین ناتو باید در افغانستان باقی بماند.
 اگر آمدن به افغانستان درست بود، پس بیرون شدن مشکوک،  بدون نابودی کامل تروریسم از برای چه بود؟
به نظر می رسد که همه دردام از قبل قابل پیش بینی افتاده اند؛ یا بجنگند یا فرار کنند. اما محکوم به جنگیدن هستند.