-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۶, جمعه

گزارشی ازبی بی سی جهانی که بخش فارسی آن را سانسور می کند. از ۸۵۰ مسلمان انگلیسی ملحق شده به داعش نیمی از آن ها به انگلستان بازگشته اند.

هاموند وزیر خارجه سابق بریتانیا تعداد مسلمانان بریتانیایی ملحق شده به داعش را ۱۵۰۰ مسلمان ملحق شده می دانست. مسلمانان مهاجر از آفریقا، پاکستان وخاور میانه ونسل دوم متولدین انگلستان, البته در لیست سفید پوست مسیحی هم هست که مسلمان و مجذوب داعش شده. سوال مطرح است: آیا این اشخاص تعلیم دیده وبازگشته خطری برای مردم عادی در انگلستان نیستند؟
این هم گزارش انگلیسی ماجرا: