-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۴, چهارشنبه

نسبت دموکراسی برای ( ایران و افغانستان ) مثل نسبت گندمه برای بز

یک ایرانی درشبکه اجتماعی نوشته است: اگر یک بز از روی غریزه حیوانی مقداری گندم بخورد کمتر از 1 ساعت شکمش باد میکند و می ترکد! متاسفانه هم خودش را نابود میکند هم محیط اطرافش را به گند و نجاست میکشد ... از یک چوپان با تجربه از کویر کرمان ...
باور کنید من هروقت اسم دموکراسی می شنوم به یاد داستان مشهور علی بابا و 40 دزد بغداد می افتم!
یک کاربر دیگر ایرانی درجوابش نگاشته است: آیا می دانستید که تعداد نمایندگان زن در مجلس افغانستان ۶۷ نفر در مقابل ۱۷۵ نماینده مرد ، از ۲۴۲ کرسی نمایندگی بوده است؟
چرا هنوز هم فکر می کنید برتر هستید. ما حتی دیگر برابر هم نیستیم.