-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۲, جمعه

همان سیاست پاکستان نوازی وحفظ جنگ درافغانستان

جنرال نیکلسون فرمانده امریکا درافغانستان درمحضر سنای آن کشور گفت که «ما درافغانستان در بن بست به سر می بریم و برای شکستن بن بست و تغییر وضعیت به هزاران سرباز اضافی ضرورت است.» نیکلسون استدلال آبکی کرده که از نظر بسیاری از ناظران حرفی بی بنیاد است. او گفته است ۱۳ هزار و ۳۰۰ نیرویی که در حال حاضر در افغانستان هستند برای انجام عملیات ضد تروریستی کفایت می‌کنند اما برای آموزش و مشاوره درست به نیروهای امنیتی افغانستان به چند هزار نیروی تازه نیاز است.
سوال این است که این همه نیرو را فقط برای «آموزش نیروهای افغان؟» به افغانستان احضار می کنند؟ خسته کن ترین نکته ای است که مکرر می شود. ۱۵۰ هزار قوای ناتو و امریکایی در پانزده سال مگر برای چه کاری مشغول بودند که حالا تازه از وسط شروع می کنند؟ من فکر می کنم که سیاست ترمپ همان سیاست سیستماتیک امریکا است که حمایت از پاکستان وحفظ جنگ در افغانستان تعریف شده است. تفاوت ترمپ با اوباما درین است که اولی آهنگ نرم تر داشت و دومی نظر به اولویت های فوری و داغ تندتر راه افتاده است اما در وضع افغانستان بهبودی نخواهد آمد..