-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲, دوشنبه

تلاش های تازه استخارات امریکا برای حفظ جنگ در افغانستان

به گزارش خبرگزاری رویترز، جیمز متیس وزیردفاع امریکا درگفت وگو با دکترغنی گفته است رئیس جمهور ترمپ منتظر ارزیابی وی و ادارات استخباراتی است ولی به گفته وی، نخست باید این معلوم شود که جنگ افغانستان در چه وضعیت قرار دارد. جیمز متیس از قوای امنیتی افغانستان ستایش نموده ولی ابراز داشت که آن‌ها برای آن که طالبان را عقب بزنند، تلفات زیادی را متقبل شده‌اند.