-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱, یکشنبه

«جنبش روشنایی» یا سندیکای کارگری؟

به نظر می رسد که «جنبش روشنایی» درنقش یک سندیکای کارگری فعالیت هایش را تنظیم می کند. این جنبش نیازمند یک انسجام تشکیلاتی و تمرکز بر جمع بندی اتفاقاتات داغ سیاسی در سطح داخل است. سندیکاهای کارگری لااقل پشتوانۀ قوی در تأسیسات تولیدی دارند و در برخی کشورها، عقبه شان یک حزب سیاسی مجهز با تئوری های تجربی و تاریخی است. سازماندهی نمایش های چند ساعته از یک شهر اروپایی به شهری دیگر، این جماعت را از نظر سیاسی کم اهمیت ساخته است. این حرکت، از بستراصلی خود- افغانستان- کنده شده و ظاهرا پایش به هیچ جایی بند نمی شود. اگر این طور دوام کند، دفتر این حرکت خود به خود بسته می شود.