-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲, دوشنبه

سخنان آخرین چریک قرن درمورد پاکستان

احمد ولی «مسعود» دربرنامه تلویزیونی «محور» گفت: پاکستان حاصل تمام سیاست های خود را امروز درو می کند. انفجار یا انتحاری که در پاکستان صورت می گیرد در واقع کِشتی است که آن ها کرده اند و امروز درو می کنند.  باید یادمان باشد که قهرمان ملی کشور، تقریبا بیست سال قبل گفته بود که اگر سیاست های پاکستانی تروریزم و طالبان امروز دامن ما را بسوزاند، فردا دامن پاکستان را می گیرد.