-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۷, یکشنبه

رُعب قلم چی ها در سرزمین آشوب

یورش به هنگام برالهیات هرزه گری سیاسی؛ از قلم زبیر «هجران»

آیا روزگاری رسیده است که ادبیات سیاسی بر سیاستگران موج سوار، سواری می دهد؟


دو طایفه در افغانستان قوت شان را درک نکرده اند و این را نمی دانند که چقدر قوی هستند.
نخست زن‌ها و دوم ملت. 
زن‌ها اگر قوت شان را درک می‌کردند هیچ مردی توان مسخره کردن شان در شهر و بازار و وظیفه و غیره را نداشتند. زن ها در افغانستان بیش از آن که مظلوم باشند غافل اند.
دوم ملت، اگر ملت بیدار میبود و جایگاه شان را درک میکردند حالا دست در یخن دو دکتور خاین می انداختند و حق شان ( به ویژه دریافت شناسنامه برقی) از ایشان می‌گرفتند. ما در کشوری عجیبی زندگی می‌کنیم، کشوری که دیوانه‌گان و ابلهان را در جایگاه می‌نشانند و فضلا و پاکان را به جرم نیک سرشتی منزوی می‌سازند. 
عاقبت این نردبان افتادنیست...