-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۶, شنبه

ترمپ چه گونه درکاخ سفید سبز شد؟

ترس وهشدارتحلیل گران ایرانی از بلایی به نام ترمپ که برعلیه دنیا و به خصوص ایران، سر برآورده است.
 

 
1- اوضاع اقتصادی و اجتماعی وخیم امریکا که بیم از شورش عمومی در آن می رفت و می رود.
2- عزم محافل بزرگی از سرمایه داری امریکا برای جلوگیری از فروپاشی و بازگرداندن قدرت نظامی و اقتصادی به امریکا.
در چارچوب این بیم و چاره جوئی، رقابت اقتصادی میان اروپا و امریکا جای خود را به تقابل اقتصادی داده است. امریکا می خواهد دست نظامی اش را از پشت اروپا بردارد و ضمنا گریبان اقتصادی اروپا و در راس آن ها "آلمان" را بگیرد. واقعیتی که بتدریج محافل پرقدرت اقتصادی آلمان نیز نگرانی روز افزون خود را نسبت به آن بیان می کنند.
بنابراین، حقایق بسیار بزرگ تر از جنجال هائی است که دو رسانه سی ان ان و بی بی سی رهبری ارکستر آن را برعهده گرفته اند و دراین میان اهمیت تاریخی دارد که همه ایرانی ها و بویژه حکومت عمق رویدادها را درک کرده و حکومت بی جهت خود را وسط نیاندازند و سپر بلا نشود.
ما نمی گوئیم قرار است جنگ سوم جهانی شود، اما می گوئیم از تجربیات تلخ دو جنگ جهانی اول و دوم باید درس گرفت. در آن دو جنگ هم حکومت ها بسیار دیر شرایط جهانی را فهمیدند. آن قدر دیر که ایران زیر آوار هر دو جنگ ماند. جنگ هائی که در آنها ایران نه سر پیاز بود و نه ته پیاز اما هم پیاز را خورد و هم چوب را!
فریب کارزاری که از سه روز پیش و به بهانه آزمایش موشکی ایران سی ان ان شروع کرده و بی بی سی دنبالش را گرفته نباید خورد. آنها از سه روز پیش، جنجال "بی تجربه بودن ترامپ، ابله بودن ترامپ، خارجی ستیزی و زن ستیزی ترامپ و..." را رها کرده و بر محور تحریک علیه ایران، اوکراین و روسیه سیاست تبلیغاتی خود را تنظیم کرده اند تا پس از یک ماجراجوئی نظامی علیه شرق اوکراین و یا ایران، ساز ظهور "فاشیسم" را به صدا در آورند. تمام این جنجال ها برای بی خبر نگهداشتن مردم جهان از عمق مسائل است. فریب جنجال ها را نخوریم و فراموش نکنیم که ترامپ برای نجات امریکا از سقوط و احیای قدر قدرتی امریکا آمده و بحران داخلی امریکا و تضاد و رقابت میان امریکا و اروپا شاید فرصتی شود برای نجات بشریت از دوزخی که در دو دهه گذشته همه شان با هم برای بشریت بوجود آوردند.