-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

واشنگتن پست: سرباز وپول بیشتر به سوی افغانستان

واشنتگتن پست اما اشاره کرده است که امریکا درین جنگ، نسخه روشن راهبردی ندارد.روزنامه واشنگتن پست به تازه گی نوشته است که اداره ترمپ آماده می شود تا منابع و سربازان بیشتری را در میدان طولانی ترین جنگ امریکا – افغانستان- سرازیر کند.
اما به گفته گزارشگر روزنامه، شرایط حاضر، اقدامات ادارۀ کاخ سفید ووعده های  ترمپ را در مورد ختم ملت سازی و محو تروریزم، آن هم در عدم یک روش راهبردی روشن، به سوی یک گودال عمیق رهنمون می شود.
نشریه می گوید که مقامات افغانستان از ناتو و امریکا خواسته اند که اردوی ملی افغان را برای انجام عملیات تهاجمی کمک کنند تا آن ها بتوانند مناطقی را که طالبان به کمک پاکستان به تصرف خود درآورده اند؛ پس بگیرند. روزنامه به جای واکنش به درخواست حکومت کابل، به این موضوع اشاره کرده است که جیمز ماتیس وزیردفاع امریکا یک رشته پیشنهادات مفصلی را درمورد این که آیا امریکا بعد از آن همه مصارف نا مناسب درسالیان اخیر، اکنون حاضر است باردیگر سرکیسه پول را درافغانستان باز کند یا خیر؟