-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۸, یکشنبه

نیروهای «نیابتی» ایران درافغانستان آماده گی داشته باشند!

به گزارش نیوز ریپابلیک،  نتیجه رویارویی ایران و ایالات متحده برای هر دو طرف بسیار پرهزینه خواهد بود و برای آمریکا باتلاقی سخت تر از عراق. در مقایسه با عراق، ایران دو برابر جمعیت بیشتر و چهار برابر وسعت بیشتری دارد. ایران کوه ها، بیابان ها و سرزمین هایی را داراست که مقابله نظامی در آنها برای امریکا بسیار دشوار است. حتی جنگی محدودتر و در برابر تاسیسات هسته ای ایران نیز در بهترین حالت تنها چهارسال برنامه هسته ای این کشور را به تاخیر می اندازد. ایران همچنین گزینه های متعارف بسیاری برای مقابله با ایالات متحده و متحدانش در منطقه در اختیار دارد. از جمله موشک های گسترده، زیردریایی های کوچک، قایق های تندرو و مین های دریایی. البته ایران می تواند نیروهای نیابتی خود را در عراق، لبنان، سوریه و افغانستان بسیج کرده و به منافع آمریکا در منطقه حمله کند.