-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۶, شنبه

پای چین با فریب پاکستان وروسیه در بحران افغانستان کشانده شده!

 
عبدالحق شهروند چین در سال 2008 عضو شورای رهبری القاعده بود و مسوولیت فرماندهی یک مرکز تروریستی را در کوه های توره بوره ولایت ننگرهار افغانستان داشت...


عبدالحق شهروند چین در سال 2008 عضو شورای رهبری القاعده بود و مسوولیت فرماندهی یک مرکز تروریستی را در کوه های توره بوره ولایت ننگرهار افغانستان داشت...  ودر سال 2009 این پایگاه توسط پهپاد های آمریکایی بمباران و اکثریت تروریستان القاعده کشته شد و گفته شد عبدالحق نیز در حمله پهپاد ها کشته شده است و دوسال بعد در سال 2011 افشا شد و به عنوان رهبر سازمان اسلامی ترکستان شرقی (سازمان مربوط تروریستان چینایی ) ظهور کرد که آگاهان میگویند توسط سازمان استخباراتی پاکستان آی اس آی پس از زخمی شدن مخفی وتداوی شده بوده و پس از آن برسر رهبری سازمان اسلامی ترکستان شرقی بین عبدالحق و عبدالرحمان اختلاف به میان آمد وبه دو شاخه تقسیم شد تا این که چند سال بعد به مداخله آی اس آی عبدالحق فرمانده عمومی نظامی و عبدالرحمان ریس شورای رهبری سازمان اسلامی ترکستان شرقی گردید و چندین پایگاه در خاک پاکستان داشتند ولی پس از فشار های بین المللی و تحریم های اقتصادی پاکستان توسط آمریکا ، پاکستان شروع به خارج سازی تروریستان دست پرورده خود از پاکستان و جابجایی آن در افغانستان نمود که باتشدید جنگ ها این سازمان تروریستی را به شرق افغانستان انتقال و جابجا نمود.
  پاکستان طی سالهای گذشته چینایی هارا به جنگ در سوریه وعراق پهلوی داعش فرستاده بوده وحالا دوباره برگشته اند وهنوز در حال برگشت استند که بیشتر خانواده های شان در پاکستان جابجا شده و اصل قصه جالب اینجاست که تمام این کار ها را پاکستان انجام داده ممکن در تفاهم با روسیه انجام داده باشد ولی گناه را انداخته اند به گردن دولت افغانستان وامریکا و چین هم طی سال های اخیر در واکنش به این کار خرید سنگ های قیمتی ونیمه افغانستان را متوقف کرد که چندین برابر قیمت سنگ ها کاهش پیدا کرد ونسبت تکس های سنگین وکاغذ پرانی های دولتی کاملا مسیر قاچاق آن به پاکستان با نرخ ارزان دوباره باز شد و پاکستانی ها تقریبا مفت میخرند بعد خودشان میفروشند وفایده اصلی را میگیرند و پاکستان چین را ترسانده که معادن افغانستان بدست داعش افتیده وازپول آن علیه چین حملات تروریستی صورت میگیرد در حالیکه معادن در اختیار طالبان پاکستانی وروسی قرار دارد نه داعش ولی قطعن چین به دام مخالفت ساختگی پاکستان وروسیه با آمریکا وافغانستان افتاده تاایتلاف روسیه ،پاکستان وایران با ورود کشور ثروتمند وقدرتمند چون چین در موقعیت بهتر در جنگ سرد دوم قرار بگیرند .
هارون سمرقندی