-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۶, جمعه

درضدیت با پاکستان، واقعن یک قدرت ملی درافغانستان زنده و پویا است.

 روزنامه نیشن چاپ پاکستان حدیث خبری تمام مقامات ورسانه های پاکستان را مکرر نوشته است. این روزنامه می گوید که سازمان اطلاعاتی هند در تبانی با اداره امنیت ملی افغانستان به هدف ایجاد بی نظمی و هرج و مرج در پاکستان، تحریک طالبان پاکستان را که مراکز آن در خاک افغانستان برپا شده است، به طور مشترک مورد حمایت قرار می دهند.
نویسنده به نقل از منابع مخفی اطلاعاتی گفته است که وبسایت خبری گروه جماعت الاحرار که هوادارانش را از طریق آن به اتحاد با داعش فرامیخواند، از منطقه (چینای) درداخل خاک هند فعالیت خود را پیش می برد.