-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۳, چهارشنبه

این آقا از بی مضمونی هلمند رفته

نفس چکر عبدالله به هلمند خنده آور است. یک زمانی سپنتا خان رنگین، که بوی باروت به بینی نخورده، میرفت به جبهه شرق و خریطه هموار می کرد. درهلمند قرار نیست کسی آن چنان بجنگند که موازنه به زیان طالبان تغییر کند. وزارت دفاع، تا همان خطی پیش می رود که بیشتر از آن اجازه پیشروی ندارد. وزارت دفاع در دست عبدالله نیست. هلمند جنگ عبدالله نیست. تنها برای برای نگاره برداری نرفته اند؛ برای اثبات این حقیقت رفته اند که از نفس جنگ چندین جانبه بین المللی درهلمند بیخی بوی نمی برند؛ ورنه، تو کار کاپیسا و بغلان نکو ساختی که به هلمند پرداختی؟