-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۵, جمعه

امریکا باید به «مردم» افغانستان اتکا کند

روزنامه نیورک تایمز آیینه تمام نمای گیرافتاده گی امریکا درافغانستان است.

 این روزنامه بازهم به نواختن سه رقم ساز تکراری شروع کرده است. این روزنامه می نگارد: امریکا می تواند با به کارگیری همزمان دپلوماسی و استراتیژی نظامی به سرکوب پناه گاه های تروریزم بین المللی موفق شود.

به قول این روزنامه دفاع از حاکمیت و دست آورد های استراتیژیک در افغانستان هدف فوری است. گام بعدی ادامه تلاش برای ثبات بخشی به اوضاع لرزان سیاسی، حفظ نیروهای امنیتی و آموزش دهی برای آنان است و مورد آخر، امریکا در دراز مدت افغانستان را در رابطه با همسایه گانش کمک کند تا به خود بسنده گی برسد.

در شانزده سال اخیر، این آهنگ کهنه سه انتره ای بارها به گوش مردم رسیده و بی اعتباری خود را ثابت کرده است. اکنون بحث اساسی در اتاق های بسته، دراطراف میز بزرگی که ترمپ در صدر آن می نشیند، این است که آیا از افغانستان باید دفاع کرد یا آن را به معامله گذاشت؟ مخارج صرفا جنگیدن بی نتیجه و میده میده، که نه طالب از دست برود و نه امریکا معروض به خطر شود، بالا رفته است. طالب از مدیریت خارج شده وبازی در اروپا و سوریه کلان تر شده است. افغانستان در وضعیتی قرار دارد که نه به نفع کدام کشور خاص درقالب یک معامله درازمدت می گنجد ونه کسی می تواند برنده میدان جنگ باشد.

راه کلیدی که هماره از نظرامریکایی ها متروکه تلقی شده، اتحاد همه جانبه با مردم افغانستان است که هم طالب را به خاک سیه می نشاند و هم قدرت های دیگر را می تواند به یک جنگ مزمن و فرسایشی ارزان درگیر کند. امریکایی ها دست اتحاد با مافیا، طالب و آی اس آی دادند و سی میلیون باشنده این مملکت را در گرو همین اتحاد گذاشته اند. پشتوانه مردمی از امریکا که قبلن وجود داشت اکنون جایش را به یک تندیس ترس و مایوسی داده و راه چاره این است که به جای اشغال دو باره عراق، سعی کند پایش از کمرگاه استراتیژیک افغانستان خطا نخورد.