-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۹, دوشنبه

ترامپ در آن زمان نوشت که امریکا باید قدرت اتمی خود را » بیشتر کند و گسترش دهد، تا جهان بر سر عقل بیاید». «ما هرگز از هیچ کشوری عقب نخواهیم افتاد، حتی اگر یک کشور دوست باشد.» خانم «اولریکه دِمر»، معاون سخنگوی دولت آلمان، روز جمعه در برلین این موضع آلمان را مورد تاکید قرار داد و گفت تا زمانی که کشورهائی هستند که به سلاحهای اتمی   بعنوان ابزاری برای کشمکش های نظامی می نگرند و از این منظر آلمان و اروپا مورد تهدید قرار دارند، ضرورت دست یابی به ایجاد وحشت اتمی ادامه می یابد که ناتو آن را تامین می کند.