-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۳, شنبه

وال استریت ژورنال، مثل حاضرباش های پیری که عقب درب خانه عروس و داماد قوز می کنند، ظاهراً درقوۀ قضائیه افغانستان کمین کرده است. فرید حمیدی هیچ سودی ازین اطلاع رسانی غیربومی نصیب نخواهد شد.