-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۲, جمعه

قطعه «شبکه حقانی» دربازی امریکا هیچ ناچل شدنی نیست!

جان نیکلسون قوماندان عمومی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، باز هم درمخاطبان بلند پایه درمجلس سنای امریکا گفته است  که شبکه حقانی و طالبان در شهر کویته پاکستان پناهگاه‌های امن دارند.
مهم ترین گفتار کهنه آقای نیکلسن این بوده که گفته است هدف اصلی شان اینست که نگذارند از افغانستان برای حمله بالای امریکا استفاده شود!!
الحق که سریال کژراه روی امریکایی ها در افغانستان درحدی فاجعه بار بود که بن بست خطرناکی پیش آمده است. این بن بست را نمی شود با ورق بازی «شبکه حقانی» که هیچ وجود خارجی ندارد؛ درهم شکست یا زمان خرید.