-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱, یکشنبه

به شمول امریکا، همه تروریزم را ابزاری برای خود ساخته اند.

جنرال قدم شاه «شهیم» لوی درستیز، طی نشستی خبری گفته است که طالبان از اصلی ترین گروه‌های افراطی بوده و تمامی گروه های تروریستی در کشور از دامن طالبان پرورش یافته است.
این سخن جنرال قدم شاه، در گام اول ضد پالیسی امریکا، روسیه، و ایران است. همچنان اطلاق «اصلی ترین» گروه تروریستی به طالبان،مخالف موضع گیری حامد کرزی، مقامات ارگ، ریاست شورای صلح!، هواداران پاکستان و شماری از «کارشناسان» امور تروریستی نزدیک به حکومت به خصوص آدم هایی از قماش شکور «دادخواه» است. این وضع نشان می دهد که اردو و نیروهای امنیتی افغانستان در میدان مبارزه تا چه اندازه تنها و گوشت دم توپ هستند.