-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۲, جمعه

هارون سمرقندی از بغلان گزارش نوشت

علم جان مجاهد توسط طالبان روسی در ولایت بغلان ترور گردیده است وپیش بینی میشود که جنگ ودرگیری های زیادی بین طالبان وافراد حکمتیار رخ بدهد.  طالبان روسی تلاش دارند که ترور مجاهد را انکار کنند و به گردن اقوام دیگر بیاندازند و خیلی شدید در حال تبلیغ برای گمراه کردن اعضای حزب اسلامی و هواداران قومی مجاهد استند تا با دروغ گفتن مانع انتقام گیری آنها از طالبان روسی شوند و مانع هرنوع تغییر ودست آورد با ورود حکمتیار شوند که تیم اتمر غنی کرزی لاف میزدند که ولا با آمدن حکمتیار همه تسلیم می شوند و آرامی می شود؟؛ در حالی که یک خوش بینی کاذب است و دهنه غوری هم به احتمال زیاد به طالبان توسط غنی-  اتمر- کرزی واگذار شده بود که با آمدن حکمتیار شماری که دستوری مخالف دولت شده اند، دوباره تسلیم شوند ودر همه شمال به خاطر چنین شخصیت سازی های کاذب به تسلیمیار مناطقی به طالبان واگذار شده بود که ببینیم چه تعدادی این مناطق گویا به راکتیار تسلیمی تسلیم میشوند ودر بازی با آتش همیشه خطر سوختن آتش باز وجود دارد، اتمر غنی کرزی خون هزاران سرباز را فدای یک پروژه فاشیستی وتروریستی میکنند که جز عیش نوش چند جنایت کار وادامه بحران دیگر دست آوردی ندارند .