-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۳, چهارشنبه

پرسش نماینده گان «تاریخ پنج هزارساله» از دختران

فرزانه نوابی مدل نمایش های تجاری می گوید: "بعد از نشر تبلیغات برای ما همیشه گفته می‌شود که چند شوهر داری؟ مردم فکر می‌کنند وقتی ما در اعلان‌های بازرگانی ظاهر شدیم هر روز شوهر می‌کنیم. این درست نیست ما کار می‌کنیم برای مردم پیام می‌دهیم تا آن ها بیاموزند."