-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۷, شنبه

پاپ: بی‌دینی بهتر از ریاکاری کاتولیکی است

پاپ فرانسیس، بار دیگر از کاتولیک‌هایی که به‌ظاهر ادعای مسیحی‌بودن می‌کنند، انتقاد کرد و گفت پارسا‌نماهایی که زندگی ریاکارانه‌ای را در پیش‌گرفته‌اند، از کسانی که به مسلک و دین خاصی اعتقاد ندارند، بدتر هستند.
اشاره: ازین گونه حرف وحدیث ها همه روزه دامن مسلمان ها را هم لبریز می کنند؛ مگر کدام نشانه ای از فلاح به چشم نمی خورد.