-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۳, شنبه

گروپ «آلفا» مسئول کشتار حفیظ الله امین وارد افغانستان شده است

گزارش می گوید که امریکایی ها حضور جنرال دوستم در شمال و گرفتن وضع الجیش در پایتخت را بخشی از عملیات منطقه ای روسیه تلقی می کنند.
خبرهای واصله به «گزارشنامه افغانستان» مشعر اند که شبکه های عملیاتی روسیه از طریق مراکزی که در تاشکند و نواحی ترمذ در قلمرو ازبکستان فعال شده اند، به منظور بازکردن فضای حیاتی برای دسته جات طالبان در شمال افغانستان، ترور فرماندهان جمیعت اسلامی و دیگر سرحلقه های محلی را در دستور کار خود قرار داده اند. نماینده های طالب در قرارگاه تاشکند حضور دارند.

یافته های این گزارش غیر رسمی می رسانند که اطلاعاتچی های کارکشتۀ دولت ازبکستان با استفاده از پوشش طالبان محلی، ریش های دراز و لنگی به مناطق تحت کنترول طالبان درشمال وارد شده و به دادن آموزش های منظم عملیاتی به هدف از بین بردن قوماندانانی مشغول اند که مانع استقرار مراکز طالبان مرتبط با روسیه در شمال افغانستان می شوند. براساس گزارش، هسته اصلی این مرکز، حد اکثر اپرات بازنشسته و مجرب گروپ سابقه «آلفا» است که در زمان اتحاد شوروی، شب شش جدی سال 1358 مسئولیت عملیات مرگبار بر تپه تاج بیگ و اسقاط رژیم و کشتن حفیظ الله امین را برعهده داشتند.

درگزارش صریحاً قید شده است که مسکو اجندای به قدرت رسانیدن کامل طالبان درشمال و سقوط کابل را در دستور کار خود دارد. گزارش همچنان می گوید که امریکایی ها حضور جنرال دوستم در شمال و گرفتن وضع الجیش در پایتخت را بخشی از عملیات منطقه ای روسیه تلقی می کنند که اکنون از قرارگاه تاشکند رهبری عملیات در افغانستان را در دست گرفته اند. درگزارش آمده است که جنرال دوستم از قرارگاه اپراتیفی تاشکند دیدن کرده و مانور نظامی او از شمال تا کابل، بخشی از پلان های پیچیده ای است که در سطح منطقه در جریان است.
دربخش دیگر گزارش، از ظهور جنگجویان ازبک تبار در جبهات متفرقه طالبان در ولایت لوگر به خصوص در شهرک چرخ خبر داده شده است.  گزارش از قول منابع محلی گفته است که نفرات ازبک از نام جنرال دوستم صحبت کرده اند؛ اما آن ها ازبک های ساکن افغانستان نیستند و به دولت ازبکستان رابطه دارند. درپایان گزارش آمده است که بخشی از قطعات مسلح جنرال دوستم با همکاری قوماندان الماس «زاهد» از فرماندهان سابق حزب اسلامی درحوالی بگرام در چهل کیلومتری شمال کابل مستقر می باشند.