-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۸, پنجشنبه

شیکاگو تربیون: ترمپ باید به کش وگیرغنی- عبدالله خاتمه دهد

 
روزنامه شیکاگو تریبیون امروز نوشت که تیم ترمپ باید پاکستان را وادارد که مسیر خود را عوض کند.شیکاگو تربییون مقاله ای را در باره مسیر سیاست ترمپ درافغانستان منتشر کرده است. بخش زیاد مقاله موارد تازه ندارد اما در اواخر مقاله چنین آمده است:

ترمپ و تیم او باید شرایط ایجاد مصالحه بین دکترغنی و دکترعبدالله را فراهم کند تا جروبحث ها متوقف و حکومت داری را آغاز کنند. نشریه می گوید که وضع افغانستان در حالت نا به سامانی روی ثبات به خود نخواهد دید. حکومت کابل با ناتوانی در حکومت داری، موفق به انجام اصلاحات نیز نخواهد شد؛ اقتصاد درهم شکسته را احیا نخواهد توانست و با طالبان که سعی دارند مناطق بیشتری را تصرف کنند؛ مبارزه نخواهد توانست.
به قول نشریه، در زمانی که تیم ترمپ در منطقه حضور دارد می تواند پاکستان را که رهبران نظامی و ملکی آن به طالبان پناه گاه فراهم می کنند، به تغییر رفتار شان وادار کند. با این حال ترمپ باید به خاطر داشته باشد که اگر طالبان به قدرت می رسند افغانستان به سال ۲۰۰۱ بر می گردد؛ به زمانی که شبه نظامیان اسلام گرا از آن جا به امریکا حمله کردند و اکنون شماری از آنان بیرق داعش را بلند کرده اند.