-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۵, دوشنبه

قوماندۀ ویدئویی ترمپ در جنگ خیالی افغانستان

اشاره: ترمپ از نظرعملی مشخص نمی کند که اردوی امریکا درافغانستان قرار است با کی ها بجنگد؟ امریکا از دست خود در افغانستان تعریفی نمی دهد.


روزنامه واشنگتن ایکزاماینر می نویسد که دونالد ترمپ دریک صحبت ویدیویی با نظامیان امریکا درافغانستان گفته است:
 «به جنگ ادامه دهید. ما برنده خواهیم شد. ما برنده خواهیم شد. من از شما حمایت می کنم. ما امریکای بزرگ را دو باره خواهیم ساخت.»
سناتور جان مکین هفته گذشته در جلسه استماعیه کمیته خدمات نظامی مجلس سنا طرح جنگ جدید درافغانستان را ارایه کرده است.
وی در شروع صحت خود گفت به جای تلاش برای پیروزی، ما دست به دست نظامیان خویش در افغانستان می دهیم و تلاش ما از دست دادن چیزی نیست یکسره کردن کار است. 
روزنامه می گوید که برنده شدن در جنگ افغانستان به یک رشته ضوابط نظامی وابسته خواهد بود. ساختن اردوی افغان که بتواند بدون کمک امریکا از خودش دفاع کند و هم طالبان را در میدان جنگ شکست دهد یا به اندازه کافی عقب بزند تا گروه های نظامی ناگزیر به پذیرش معامله با حکومت آن کشور شوند.
ماروین ویباوم تحلیلگر در انستیتوت خاور میانه درین رابطه می گوید: من فکر می کنم که مفکوره برنده شدن نظامی در آینده یی قابل پیش بینی غیر واقعی است و خیلی خیلی غیرواقعی است.

به نظر می رسد که مقامات امریکا، رسانه های آن کشور را نیز شعاری ساخته اند. اما نه ترمپ و نه جان مکین، هیچ کدام «دشمن امریکا» را تعریف نمی کنند. همین ابهام، در حکومت افغانستان حاکم است؛ هیچ کسی نمی گوید که دشمن کیست؛ کسی تروریست می گوید؛ گروهی مخالفان سیاسی؛ وشماری هم ناراضیان و یک دسته یی که هنوز از خواب بیدار نشده، آدم کش و تروریست را «فرزندان افغان» لقب داده است. این بن بست برای امریکا خطرناک است. ترمپ هیچ نیازی ندارد که دنبال دشمن بیفتد؛ کشف فضایی امریکا، تمامی پایگاه های تروریزم چند پدره را در قلمرو افغانستان به روشنی تشخیص می کند؛ فقط کار پالیسی سازان امریکا است که تروریزم را طوری تعریف کنند که خطر وشر آن برای افغانستان و امریکا مساوی باشد. درغیرآن، وضعیت طوری است که گزارش های هرچند ثقه ناشده، اما فوق العاده خطرناک از گوشه و کنار افغانستان واصل شده است که نشان می دهد که قوای امریکایی و ناتو در محور های اساسی وضع الجیش شان در محاصره «اشباح» قرار گرفته اند.
امریکا فقط یک راه صواب در پیش دارد: اتحاد واقعی با مردم افغانستان. هرگزینه دیگری از میدان شکست باید بگذرد.