-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۳, چهارشنبه

طلاپرستان اسلامی که برای دیگر ملت نسخه نجات می پیچند


شاهزاده سعودی که به دلیل بار اضافه نمیتوانست سوار هواپیما شود تصمیم گرفت تا ۸۰ شاهین خود را به عنوان مسافر وارد هواپیما کند.
شاهزاده سعودی ۸۰ شاهین را با خود سواز هواپیمای کلاس آ کرد!