-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۹, سه‌شنبه

ظهور دو بارۀ امرخیل درعقب صحنه کمیسیون انتخابات

تیم مداخله شامل اکرم خپلواک، ضیاء الحق امرخیل، خان افضل هده وال و گل مقصود «ثابت» است.


گزارشنامه افغانستان خبری را دریافت کرده است که ضیاءالحق امرخیل در کشاکش تعیین رئیس دارالانشاء کمیسیون انتخابات، باردیگر درمیدان گزینش ها و آرایش تشکیلات کمیسیون انتخابات فعالانه وارد شده است.
این بار ضیاء الحق امرخیل تنها نیست و از همکاری قاطع اکرم خپلواک برخوردار است. درجریان امتحان رقابتی کمیسارها مداخلات شدید وصریح جریان دارد. سه نفر از کسانی که به حیث رئیس دفتر کمیسیون پیشنهاد شده بودند، با اعتراض رئیس وبرخی کمیسارهای کمیسیون رو به رو شده است.

بربنیاد گزارش،  خپلواک  به همکاری  ضیاءالحق امرخیل  وخان أفضل  هده وال  معاون  دافغانستان بانک  وگل مقصود ثابت  معین  اسبق وزارت مالیه  با به کارگیری همه امکانات، سرگرم تطمیع برخی کمیسار های انتخاباتی اند تا به فرد مورد نظر خود شان به حیث رئیس  دارالانشاء توافق نشان دهند.  
اما شماری از کمیسارها نسبت به مداخلات آن ها به دولت هشدار داده اند که  اگر دکان سمت گرایی  وانحصار گرایی خپلواک  و امرخیل بسته  نشود، آن ها با اعلام استعفا، حقایق را به مطبوعات فاش خواهند کرد. این درحالی است که ارگ ریاست جمهوری از تمام این جریانات با خبر است و کمترین اقدامی برای جلوگیری از یک بحران فراگیر دیگر انجام نمی دهد.