-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۵, پنجشنبه

ترس اهالی زمین کمی فرو می کاهد

منظومه ای هفت کره ای ( با احتمال) قابلیت سکونت کشف شد. 
ستاره‌ شناسان موفق به کشف هفت سیاره شده‌اند که اندازه‌ای نزدیک به اندازه کره زمین دارند و همگی به دور یک ستاره در حال چرخش‌اند.
محققان می‌گویند که در سطح همه این هفت سیاره ممکن است آب مایع یافت شود. اما نکته مهم این است که سه سیاره از هفت سیاره کشف شده در فاصله‌ای از ستاره‌شان قرار دارند که می‌توانند قابل سکونت باشند.
استیون هاوکینگ کائنات شناس نیمه جان معتقد است که: مسکونی کردن فضا راه نجات بشر از انقراض است.