-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱, یکشنبه

هارون «سمرقندی» نوشت

اکثریت مردم شهرستان /ولسوالی خوست ولایت بغلان خبر دارند که شبکه های تروریستی روسی دراین ولسوالی سلاح روان کرده اند و شماری از افراد مسلح را باخود دارند حتا به حدی که شماری از سرگروپ های طالبان در داخل منطقه فرستاده و تجهیز شده اند و در مجموع حدود 6 گروپ مسلح وابسته روسیه وپاکستان در هرسه ولسوالی خوست، فرنگ وگذرگاه نور قرار دارد و تاحالا هیچ نوع اقدامی از طرف دولت برای سرکوب این گروپ ها صورت نگرفته واین گروه ها مشغول قتل، آدم ربایی، تهدید پروژه های انکشافی ،مردم آزاری وده ها جنایت دیگر استند واز نهاد های کشفی وامنیتی جدن میخواهیم برای سرکوب تروریستان نیروهای ارتش را روان کنند تا از فاجعه در سال پیشرو جلوگیری شود .